“Mamlakatimiz rivojiga qo'shayotgan hissasingizni yuksak qadrlaymiz”

Shaxsiy ma'lumot (telefon va/yoki el-pochta)

Taklifingiz yuzasidan qo‘shimcha ma’lumot zarur bo‘lgandagina Siz bilan bog‘lanish maqsadida foydalaniladi.

Fayl ko'rinishidagi taklifni yuklang